Meble Elbląg, Studio meblowe adastol, producent mebli elbląg

Nasze meble w „gastronomiku”

Obecnie wyposażamy w meble także sale do nauki gastronomii i hotelarstwa w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie „gastronomika” będą kształcić się na europejskim poziomie.